Talep Eden :  
T.C. Kimlik No: :   
 
*
Baþvuru sahibinin adý ve soyadý : *
Baþvuru sahibi belediye sýnýrlarý içerisinde ikamet ediyor mu ? :
Oturma yeri veya iþ adresi : *  
E-Posta adresi :

 
*
Telefon :

 
 


:
Bilgi/Belge Talep Edilen Müdürlük :
Lütfen Dikkat ! 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği gerçek ve tüzel kişilerin bilgi/belge talepleri için düzenlenmiştir. 4982 Sayılı kanunda belirtilen usüllerle bilgi/belge paylaşılmaktadır. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4982.pdf
Ýstenen bilgi veya belgeler : *  
Cevaplanma Süreleri: Bilgi/Belge talebi yapılan müdürlük koordinasyon işlemleri gerektirmeyen işlemler için 15 iş gününde. Diğer müdürlük veya kamu kurumları ile koordinasyon gerektiriyorsa 30 iş gününde cevaplanacaktır.