Talep Eden :  
T.C. Kimlik No: :   
 
*
Baþvuru sahibinin adý ve soyadý : *
Baþvuru sahibi belediye sýnýrlarý içerisinde ikamet ediyor mu ? :
Oturma yeri veya iþ adresi : *  
E-Posta adresi :

 
*
Telefon :

 
*


:
Lütfen Dikkat ! 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği gerçek ve tüzel kişilerin bilgi/belge talepleri için düzenlenmiştir. 4982 Sayılı kanunda belirtilen usüllerle bilgi/belge paylaşılmaktadır.
Ýstenen bilgi veya belgeler : *